தேசிய இளையோர் திறன் போட்டிகள்

வரும் நிகழ்ச்சிகள்
business directory in tamil

தேசிய இளையோர் திறன் போட்டிகள் – கலந்துரையாடல் *

போட்டியின் வடிவத்தை விளக்கிடும், தங்களது எண்ணங்களில் எழுகின்ற ஐயங்களுக்கு விடையளிக்கும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி 11.ஏப்ரல்.2019 (வியாழன்) ஆம் நாள் நடைபெறவுள்ளது. தவறாது பங்குபெற வேண்டுகின்றோம்!

#ICSTS10 #ChicagoTamilSangam #Fetna #வடஅமெரிக்காதமிழ்ச்சங்கங்கள் #பேரவை #சிகாகோஉலகத்தமிழ்ஆராய்ச்சிமாநாடு
#சிகாகோதமிழ்ச்சங்கம் #உலகத்தமிழ்ஆராய்ச்சி_நிறுவனம்