தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 11 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு அங்கிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது

அரசியல் இந்தியா கடந்த நிகழ்ச்சிகள் கலை / கலாச்சாரம் செய்திகள் தமிழ்நாடு நிகழ்வுகள் மண்மணம் மற்றவை முதன்மை செய்தி விவசாயம்

இந்தியாவிலேயே அதிக பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற்ற மாநிலம் என்ற பெருமையை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது.
மணப்பாறை முறுக்கு, ஊட்டி வர்க்கி உள்ளிட்ட 11 பொருட்களுக்கு, ஒரே நேரத்தில் புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது.
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைச் சேர்ந்த, தனித்தன்மை வாய்ந்த பொருட்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் அங்கீகாரமே புவிசார் குறியீடு. உணவுப் பொருட்கள், விவசாயப் பொருட்கள், கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் தொழில்துறை தயாரிப்புகளுக்கு இந்த புவிசார் குறியீடு வழங்கப்படுகிறது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பால்கோவா, கோவில்பட்டி கடலைமிட்டாய், பழனி பஞ்சாமிர்தம், காஞ்சிப் பட்டு, மதுரை மல்லிகை, தஞ்சாவூர் கலைத்தட்டு, திண்டுக்கல் பூட்டு என இதுவரை தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் 45 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.