ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் வெளியேற்றம்

செய்திகள்
business directory in tamil

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஆப்கானிஸ்தான் ஆட்சியை தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில், அங்கே நிலைகொண்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் முற்றிலுமாக விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க, தாலிபான்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் படி இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *