ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் வெளியேற்றம்

செய்திகள்

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஆப்கானிஸ்தான் ஆட்சியை தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய நிலையில், அங்கே நிலைகொண்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் முற்றிலுமாக விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க, தாலிபான்கள் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் படி இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.