டோக்கியோ பாரா ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியா பதக்க வேட்டை

செய்திகள் விளையாட்டு

டோக்கியோவில் நடைபெற்றுவரும் பாரா ஒலிம்பிக்ஸில் இந்தியா தங்கம் பதக்கம் வென்று சாதனை. துப்பாக்கி சுடுதல் பிரிவில் இந்தியாவின் ஆவ்னி லேகாரா தங்கத்தை தட்டிச் சென்றார்.. இந்தியா மொத்தம் 1 தங்கம், 4 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *