ஒரே ஆண்டில் உருவான (அடர்) நந்தவனம்

– ஜேடன் ஒரே வருடத்தில் ஒரு வனம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. 60 வகையிலான இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான மரங்கள் அடங்கிய வனம். வெறும் பதினெட்டு செண்ட் இடத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அடர்வனம் இது.

மேலும் படிக்க

மண்ணின் மகள் – டிராக்டர் ராஜேஸ்வரி

கணவரும், ஒரே மகனும் வெளிநாட்டில் கைநிறைய சம்பளத்தில் வேலையில் இருந்தும், அங்கே சென்று வாழ சாத்தியக் கூறுகள் இருந்தும், சிவகங்கை மண்ணும் மக்களும்தான் தன் வாழ்க்கை என வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார் ராஜேஸ்வரி.

மேலும் படிக்க

ஆக்கிரமிப்புகளை மீட்ட தனி மனுஷி

கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரங்கநாயகி, தனி ஒரு மனுஷியாகப் போராடி, சுமார் 10 கிமீ நீளமிருந்த ராதா வாய்க்காலை ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து போராடி மீட்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க