கொரோனா பரவல், சர்வதேச விமான போக்குவரத்து சேவை செப்டம்பர் 30வரை தடை நீடிப்பு

செய்திகள்
business directory in tamil

கொரோனா பரவல் காரணமாக சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்து சேவையினை மத்திய அரசு தடை செய்திருந்தது. கொரோனா 3ம் அலை பரவக்கூடும் என்பதால் இத்தடை செப்டம்பர் 30ம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. சரக்கு விமானப் போக்குவரத்து எப்போது போல் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *