ஆசியத்தமிழ்ச்சங்க கூட்டமைப்பின் சார்பாக அடுத்த கருத்தரங்கம்

செய்திகள் தமிழ் சங்கங்கள்
business directory in tamil

ஆசியத்தமிழ்ச்சங்க கூட்டமைப்பின் சார்பாக அடுத்த கருத்தரங்கம் வரும் 29ஆம்நாள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அகமகிழ்வுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
குவியம் எண்ணை விரைவில் பகிர்கிறோம்.
அனைவரின் வரவை அன்புடன் எதிர்நோக்குகிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *