பொருளாதாரம், உள்கட்டமைப்பு போன்றவைகளில் மாநிலங்களுக்கிடையே தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடு – தமிழகம் மூன்றாம் இடம்

அரசியல் ஆரோக்கியம் இந்தியா கடந்த நிகழ்ச்சிகள் செய்திகள் தமிழ்நாடு நிகழ்வுகள் ரியல் எஸ்டேட் விவசாயம்

பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கான மாநிலங்களுக்கிடையே தரவரிசை பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தியாவில், சமூக, பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில், மஹாராஷ்டிரா முதலிடம் பிடித்துள்ளது. தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையை தலைமையிடமாக வைத்து இயங்கும் ‘கேர் எட்ஜ்’ என்ற நிறுவனம், மாநில அளவில் சமூகம், பொருளாதாரம், உள்கட்டமைப்பு, சுற்றுச்சூழல் ஆகிய காரணிகளை அடிப்படையாக வைத்து ஆய்வு மேற்கொண்டது. பெரிய மாநிலங்களில் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் மஹாராஷ்டிரா அதிக புள்ளிகளுடன் முதலிடமும் இரண்டாவது இடத்தில் குஜராத், மூன்றாவது இடத்தில் தமிழகமும் உள்ளது. சிறிய மாநிலங்களில் முதலிடத்தில் கோவாவும், அடுத்த இரு இடங்களில் முறையே சிக்கிம், ஹிமாச்சல பிரதேசம் இடம்பிடித்துள்ளன. மக்கள் நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்துவதில் மேற்கு மற்றும் தென் மாநிலங்கள் சிறந்து விளங்குவதாகவும், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி போன்றவைகளில் அனைத்து மாநிலங்களும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.